НАЧАЛО   ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ   ПРИЛОЖЕНИЯ   ВИДОВЕ ГАЗ   КОНТАКТИ   БРОШУРИ  

 
Газови Двигатели Jenbacher

Поделението Газови двигатели Jenbacher на GE Energy е един от световните лидери в производството на бутални газови двигатели, генераторни системи и когенераторни инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на газови двигатели за механично задвижване. Toвa e една от малкото компании в света, специализирана изключително в технологията и производството на газовите двигатели. 

 
Мощността на газовите двигатели Jenbacher на GE варира от 0.25 до 3 MW. Те работят както с природен газ, така и с голямо разнообразие от други газове (напр. биогаз, сметищен газ, минен газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, горими индустриални отпадъчни газове).

Продуктите на Jenbacher за децентрализирано генериране на електрическа енергия, топлина и охлаждане се използват от широк диапазон търговски, индустриални и общински фирми. Патентованата горивна система и електронна система за мониторинг и контрол на двигателя, гарантират съответствие с най-строгите международни стандарти за вредни емисии при висока ефективност, висока надеждност и дългогодишна употреба. 

Централата на поделението Газови двигатели Jenbacher се намира в град Йенбах, Австрия, където са разположени и производствените мощности, както и 1200 от общо над 1400 служители на компанията по света. 

Продуктовият екип на GE Energy – Jenbacher, изпълнява поръчки и проекти, съобразени с индивидуалните нужди на клиентите. Центровете за услуги на Jenbacher, разположени на стратегически места в повече от 30 страни, предлагат безпрецедентна поддръжка на продуктите, включително детайлно обучение на клиентите, провеждано от експерти. 
Фирменият Център за компетентност на Jenbacher извършва дистанционна диагностика и дистанционен сервиз. Той осъществява дейността си с помощта на екип от опитни и висококвалифицирани сервизни инженери, отговарящи за пускането в действие на инсталациите, които оказват своевременна и прецизна техническа помощ. Центърът за обучение на Jenbacher, разположен в Йенбах, предлага конкретни, приспособени към нуждите на участниците, курсове за обучение на клиенти, оператори и търговски персонал, както и на доставчици на услуги. Достъпните програми за обучение се предлагат както на място, така и в Центъра за обучение.

 
Copyright General Electric Company 1997-2007