НАЧАЛО   ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ   ПРИЛОЖЕНИЯ   ВИДОВЕ ГАЗ   КОНТАКТИ   БРОШУРИ  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Когенерация

Освен оптимизирана електрическа ефективност, когенерационните инсталации осигуряват ефикасна интеграция на всички налични видове топлинна енергия от двигателя. Отделяната топлина при работата на двигателя може да се използва за производство на топла вода, да се подава в сиатемата на местната топлофикация или да се използва като източник на топлина за други съоръжения и/или процеси, намалявайки по този начин разходите за енергия. Допълнително, генерираната топлинна енергия може да се използва за генериране на пара за индустриални процеси, стерилизация и обработка на хранителни продукти. Друг типично приложение е използването на топлинната енергия за сушилни процеси.

 

Тригенерация

Комбинацията от газов двигател генериращ електроенергия и топлинна енергия и абсорбционен чилър представлява оптимално решение за охлаждане и климатизация. Получената от двигателя топлинна енергия се използва за захранване на абсорбционен чилър. Комбинирането на когенерационна инсталация с абсорбционна охладителна система дава възможност да се използва сезонния излишък на топлина за охлаждане. Използвайки тригенерация може да се постигне сумарна ефективност (електроенергия и климатизация и/или охлаждане) до 75%, което води до повишаване както на годишния капацитет, така и на общата ефективност на инсталацията.

 

Наторяване с CO2 в оранжерии

Топлината, светлината и въглеродният двуокис (CO2) стимулират растежа на растенията в оранжериите. При изкуствено осветление абсорбираното количество CO2 от разстенията нараства. При увеличаване на съдържанието на CO2 в оранжерията, се ускорява растежа и съответно добива от оранжерията с до 40%. При този процес, наричан още наторяване с CO2, може да се използва въглеродния двуокис, който се съдържа в отработените газове от газовия двигател, чрез специална система за пречистване. Като резултат, в оранжериите използващи когенерационни системи, се осигурява икономично задоволяване на енергийните и топлинни изисквания за изкуственото осветление и отопление, оползотворявайки ефикасно CO2 от отработените газове на двигателя.

 


Copyright General Electric Company 1997-2007